Reformes integrals de viviendes i locals comercials

Instalservis fa treballs de fontaneria, lampistería, instal·lacions d’aigua, electricitat, climatització, energies renovables, instal·lacions i càlculs, il·luminació LED, instal·lació de càmeres.

En tots aquests camps realitzem butlletins i certificats d’instal·lacions i estem donats d’alta com a empresa instal·ladora autoritzada amb número RASIC B66970914. Assegurança de responsabilitat civil 1.200.000€.

També estem inscrits en el gremi AGIC.
Realitzem instal·lacions / manteniments / reparacions

Contacte Instalservis  • Electricitat

   Realitzem instal·lacions elèctriques:

   • Naus industrials
   • Locals comercials
   • Oficines
   • Habitatges
   • Etc…

   El nostre equip posseeix la formació necessària per a escometre els treballs que realitzem, minimitzant al màxim els riscos laborals.

   Desenvolupem tot tipus de treballs i instal·lacions elèctriques, tals com instal·lacions industrials, terciàries i domèstiques, verticals d’escala, quadres elèctrics i il·luminació led.

  • Gas

   En Instalservis realitzem instal·lacions de:

   • Gas natural
   • Butà
   • Propà
   • Gasoil

   amb professionalitat i garantia, en habitatge habitat o obra nova,
   incloent el subministrament i muntatge dels aparells

  • Fontaneria

   Oferim tot tipus de serveis de Lampisteria, entre altres:

   • Instal·lació i reparació de canonades
   • Reformes
   • Humitats
   • Localitzacions d’avaries
   • Aixeteries i Sanitaris
   • Grups de pressió
   • Manteniment de comunitats
   • Manteniment de locals
   • Reparació d’escalfadors a gas

  Experts en climatització domèstica,
  comercial i industrial

  937 684 232